t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Teach English in China ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: See ad

University degree required

Location: Changchun or Jilin city
Working time: Monday-Friday 8am-4:30pm (only 88 teaching hours a month)
FREE lunch (2.5 hour lunch break)
Students age: All ages
Salary: 6000-9000RMB per month ($870-$1305US)
Paid national holidays
FREE accommodation
Medical insurance
Flight reimbursement of 5000 RMB ($730US) after a year
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6671385647

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]